Detský lyžiarsky klub

Darujte 2%

13.02.2024 10:53

Darujte 2%

Môžete nám darovať 2% z dane, ktorú platíte zo svojich príjmov.
Vás to nič nestojí, pretože túto čiastku odvádzate tak či tak v rovnakej výške štátu a máte možnosť sami rozhodnúť kde štát investuje časť Vašej dane.
Prostriedky, ktoré nám poskytnete, použijeme na športovú aktivitu našich mladých lyžiarov.
Všetky peniaze deťom do športu ❤
 

Údaje o prijímateľovi:
IČO/SID : 42196035
Právna forma občianske združenie
Obchodné meno (názov) SKI KLUB KREMNICA
Sídlo: Ulica Štefánikovo námestie 17/8, 96701 Kremnica

Stojí Vás to určitú starosť a námahu, ale pomôžete športovému rozvoju detí.

Tlačivá na stiahnutie

 

...a kto nám nemôže darovať 2%, alebo ich použil niekde inde, môže nás podporiť darom na č.ú. SK3902000000002937711951
 

O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzick

Ďakujeme !

Kontakt

SKI KLUB Kremnica Štefánikovo námestie 17/8
96701 Kremnica
+421 904 846255
SPÁJAJÚ NÁS SPOLOČNÉ ZÁŽITKY
 

Podporili nás :

     

 

Ďakujeme